Đoàn cán bộ nông nghiệp tỉnh Miyazaki - Nhật Bản thăm và làm việc với Công ty TNHH Toản Xuân

Ngày 26/09/2016, Công ty TNHH Toản Xuân đã đón tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Miyazaki Nhật Bản theo chương trình đã được thống nhất giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Miyazaki  vào tháng 8/2016, về phía đoàn Nhật Bản gồm có

1. Mr Ito Toshiaki: Cán bộ của trung tâm thực nghiệm nông nghiệp tổng hợp tỉnh Miyazaki.

2. Mr Suzaki Testuya: Chuyên gia về sản xuất phân hữu cơ và nuôi bò.

3. Mr Nishimori Ryuichi: Cán bộ phòng nông nghiệp chiến lược.

4. Mr Maeda Takaaki: Giáo sư nghiên cứu về gen di chuyền các loại cây á nhiệt đới trường ĐH Minami Kyushu.

5. Mr Kuroki Hiroako: Trưởng phòng giáo vụ và đào tạo trường ĐH Minami Kyushu.

 Về phía tỉnh Nam Định gồm có: ông Nguyễn sinh Tiến – Trưởng phòng kỹ thuật dự án Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam định và các cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

Về phía công ty TNHH Toản Xuân có ông Trần Quốc Toản, Giám đốc Công ty

Hai bên thống nhất nội dung sẽ tiến hành nghiên cứu và có chương trình hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ do công ty TNHH Toản Xuân làm chủ đầu tư để phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững cho tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ về mặt tư vấn ký thuật, công nghệ hiện đại, phù hợp cho dự án.

 

Toản cảnh buổi làm việc