Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo

Tin tức về Gạo, Kinh Doanh Gạo cập nhật liên tục

02/2017

Cây lúa gắn liền với cuộc sống và nó đại diện cho nền nông nghiệp việt nam,để đảm bảo cho cuộc sống của người nông dân nhà nước ta có chính sách đẩy mạnh việc thu mua lúa gạo tăng thu nhập cho người nông dân cũng là cơ sở xây dựng nhà nước vững mạnh.

 

 

Sản lượng lương thực hàng năm có chiều hướng tăng cao với khoảng 6.6 triệu tấn gạo xuất khẩu ngoài ra còn tiêu thụ trong nước và bổ xung lương thực cho dự trữ quốc gia năm 2013 điều đó chứng minh nền nông nghiệp của nước ta càng ngày càng phát triển,cầu thì như thế còn cung thì sao ?

Theo thống kê năm 2011-2012 nước ta sản xuất được 27,4 triệu tấn gạo vậy số lượng còn lại đi đâu,người dân phải gánh chịu việc có cung mà không có cầu,bán lúa gạo với giá rẻ thu nhập rất thấp,hoặc để đó chờ giá lúa gạo lên.

Trước vấn đề quan trọng đó nhà nước đã khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp đẩy mạnh đầu tư thu mua tạm trữ lúa,gạo giúp người nông dân giải quyết vấn đề cung mà không có cầu.

 

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các doanh nghiệp phải thu mua lúa gạo của nông dân với giá hợp lí

 

Chủ trương thu mua của nhà nước không chỉ góp phần tiêu thụ lúa gạo còn đảm bảo cho người nông dân có thu nhập ổn định,kiềm chế việc sụt giảm giá lúa gạo trên thị trường.Theo các doanh nghiệp quá trình thu mua lúa,gạo được nhân dân hưởng ứng rất lớn tác động rất lớn đến tình hình kinh tế trong nước.

Việc thu mua lúa gạo là vấn đề cấp thiết cần giải quyết để cho người nông dân yên tâm tin tưởng tiếp tục chăm lo sản xuất để đạt   được năng xuất cao góp phần đẩy mạnh nền kinh tế xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh.

Tin tức mới 

 
Thông báo
Đóng