CHUNG TAY HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

 Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính Phủ phát động. Công ty TNHH TOản Xuân (Yên Lương - Ý Yên - Nam Định) đã tham gia ủng hộ gửi những tấn gạo sạch Toản Xuân, với mong muốn giúp đỡ đồng bào Miền Trung vượt qua khó khăn trước mắt.