Gạo sạch BẮC THƠM giống thuần chủng

Liên hệ
Số lượng
Đặt Hàng

Hotline: 0915.906.686

Thành phần:
- Độ ẩm  <  14%
- Gluxit   >  70%
- Lipit     >  1%
- Protein >  8%
- Aflatoxin : An toàn
- Hoạt chất thuốc BVTV: Không phát hiện
- Năng lượng > 330 Kcal/100g