Xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng nông dân Việt Nam vẫn nghèo

Xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng nông dân Việt Nam vẫn nghèo

23/2/2017

Theo số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 3,8 triệu...